Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
%
10% kedvezmény az első vásárláskor!
Iratkozz fel hírlevelünkre és az első vásárlásodra 10% kedvezményt adunk!
Feliratkozom

1. KAP online sminkverseny

1. KAP online sminkverseny

UPDATE: A versenyre való nevezést meghosszabbítottuk 2024. május 19. éjfélig.

1. KAP online sminkverseny

Egy téma - két kategória - három nyertes

A verseny témája a TAVASZ. A sminkek stílusa szabadon választott, legyen kreatív, legyen olyan, ahogy téged inspirál ez a gyönyörű évszak. A smink elkészítéséhez kötelező két, szabadon választható KAP pigment használata.

A játék menete:

 • Az elkészült fotót a versenyezőknek a saját Instagram platformjukra kell feltölteni. 
 • A leírásban szerepelnie kell az alábbi hastageknek: #kappromua vagy #kapamator.
 • A posztoláskor meg kell jelölni a KAP Instagram fiókját: kap_the_hungarian_makeup_brand
 • Továbbá a leírásban megjelölni, hogy melyik két KAP pigment terméket használta a smink elkészítéséhez a versenyző (min. két KAP pigment használata kötelező).

A zsűrizés szempontjai:

 • A zsűri azt értékeli, ha kreatív vagy, engedd el a fantáziádat mind a színek, mind a pigmentek felhasználását illetően. Legyen a sminked egyedi, amit a tavasz inspirált, és legyenek a a felhasznált pigmentek a sminked fókuszában.

A játék időtartama:

A pályázatokat 2024. április 22 és május 15. 23.59 között várjuk. Eredményhirdetés: 2024. május 19.

Közönségszavazás: 2024. május 20 és 25. között. Eredményhirdetés: május 26.

Három nyertest hirdetünk:

 • A szakmai zsűri által kiválasztott smink amatőr és pro kategóriában. Pro kategóriába tartoznak azok, akik okleveles sminkes szakemberek, és/vagy hivatásszerűen dolgoznak ezen a területen. Amatőr kategóriába tartoznak akik nem szakképzett sminkesek, és nem ezen a területen dolgoznak.
 • Közönségdíj, a legtöbb like-ot kapott smink díja. Ehhez a zsűri kiválaszt 3 pályázót az amatőr versenyzők közül, akik részt vehetnek a közönségpályázaton.

A zsűri tagjai:

Palánkiné Kelemen Gabriella, a KAP tulajdonosa

Gődény Csilla, a KAP művészeti vezetője

Kardos Júlia, MUA

Veréb Barbara, fotós

Díjak:

Profi kategória: 500.000 Ft értékű ajándékcsomag, melynek tartalma: egy KAP termékcsomag, Veréb Barbara fotóssal egy exkluzív fotózási lehetőség, Kardos Júlia, MUA személyes tanácsadása.

Amatőr kategória: 180.00 Ft értékű KAP ajándékcsomag

Közönségdíjas: 150.000 Ft értékű KAP ajándékcsomag

A versenyben való részvétellel elfogadod a versenyszabályzatot, melyet az alábbiakban olvashatsz el.

RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYZAT

1. A Játék időtartama

A KAP Cosmetics Kft. 2024. április 22-től 2024. május 15. 23.59-ig tart a „1. KAP online sminkverseny” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a KAP Cosmetics Kft. (székhely: 2049, Diósd, Diófasor u. 24. cégjegyzékszám: 13 09 202238; adószám: 27092109213.) („Szervező”).

 3. A Játék nyereményei

Szervező a játék lezárását követően az összes, akcióban résztvevő játékos között 3 db nyertest határoz meg. (1 főt az amatőr, 1 főt a pro kategóriában. A harmadik nyertes a legtöbb like-ot kapó pályázat lesz. A közönségpályázatra a zsűri fog 3 pályázót kijelölni az amatőr kategóriában. 

A nyeremény egy több termékből álló csomag, melynek tartalma a zsűri által választott PRO nyertes csomag esetén:

500.000 Ft értékű ajándékcsomag, melynek tartalma: egy KAP termékcsomag, Veréb Barbara fotóssal egy exkluzív fotózási lehetőség, Kardos Júlia, MUA személyes tanácsadása.

A nyeremény egy több termékből álló csomag, melynek tartalma a zsűri által választott AMATŐR nyertes csomag esetén:

180.000 Ft értékű ajándékcsomag, melynek tartalma: egy KAP termékcsomag.

A legtöbb like-ot kapó közönségdíjas nyertes csomag tartalma:

150.000 Ft értékű ajándékcsomag, melynek tartalma: egy KAP termékcsomag.

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.

 4. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „1. KAP online sminkverseny” nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „1. KAP online sminkverseny” nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, 
 • és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, 
 • feltölt a saját Instagram platformjára egy fotót az általa készített sminkről
 • a leírásban szerepelnie kell az alábbi hastageknek: #kappromua, #kapamator
 • a posztoláskor meg kell jelölni a Szervező Instagram fiókját: kap_the_hungarian_makeup_brand
 • továbbá a leírásban felsorolja, hogy melyik két KAP pigment termékeket használta a smink elkészítéséhez (min. két KAP pigment használata kötelező)
 • és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a közösségi oldalakon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a KAP Cosmetics Kft. dolgozói, valamint a  „1. KAP online sminkverseny” nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „1. KAP online sminkverseny” nyereményjáték teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

4.6 A Pályázaton résztvevő játékos kijelenti, hogy kifejezetten hozzájárul, hogy az általa a közösségi média felületen feltöltött tartalmat, így a fényképfelvételen található képmását, és egyéb szövegét és a közösségi média oldalon használt felhasználónevét a KAP Cosmetics Kft. (székhely: 2049, Diósd, Diófasor u. 24. cégjegyzékszám: 13 09 202238; adószám: 27092109213 továbbiakban: Társaság) marketing célra korlátozás és külön további térítés nélkül marketing felhasználja, ezen fentiekben megjelölt személyes adataimat marketing célra kezelje.

 5. A Pályázaton való részvétel menete

5.1. A Kap Cosmetics arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy a játékban való részvételhez teljesítse a Nyereményjátékban adott meghatározott pontokat.

5.2. A nyertes azon jelentkezők közül kerül ki, akik teljesítik a feltételeket.

5.3. Szervező a játék lezárását követően az összes, akcióban résztvevő játékos között 3 db nyertest határoz meg. (1 főt az amatőr, 1 főt a pro kategóriában. A harmadik nyertes a legtöbb like-ot kapó pályázat lesz. A közönségpályázatra a zsűri fog 5 pályázót kijelölni az amatőr kategóriában. 

5.4. Szervező a nyertest a @kap_the_hungarian_makeup_brand Instagram oldal és Facebook oldalán a feedben fogja közzétenni, valamint az Instagram fiókján keresztül fogja értesíteni. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest választ.

 

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani azt a lakcímet, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megválasztott lakcímre küldi.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes keresztnevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „1. KAP online sminkverseny” nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen: https://kapcosmetics.com/adatvedelem

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: KAP Cosmetics Kft

Cím: 2049, Diósd, Diófasor u. 24

Levélcím: 2049, Diósd, Diófasor u. 24

Adószám: 13 09 202238

Cégjegyzékszám: 27092109213

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a www.kapcosmetics.com weboldalon történő vásárlás során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a vásárlási folyamat során megadott adatok.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A KAP Cosmetics Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos a vásárlás során megadott adatai.

Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap.

 8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a KAP Cosmetics Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A KAP Cosmetics Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a KAP Cosmetics Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A KAP Cosmetics Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A KAP Cosmetics Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. KAP Cosmetics Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A KAP Cosmetics. kizár minden felelősséget a Játékos által a Játékhoz kapcsolódóan  nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a KAP Cosmetics.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a KAP Cosmetics Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a KAP Cosmetics Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a KAP Cosmetics Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3  A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook/Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Budapest, 2024. 04. 21.